Održane konferencije

4CSCS-2017 je održana 14-16.6.2017. u Beogradu na Mašinskom fakultetu Knjiga izvoda 2017

 

3CSCS-2015 je održana 15-17.6.2015. u Beogradu na Građevinskom fakultetu Knjiga izvoda 2015

 

2CSCS-2013 je održana 5-7.6.2013. u Beogradu na Građevinskom fakultetu Knjiga izvoda 2013

 

1CSCS-2011 je održana 17-18.3.2011. u Beogradu u zgradi Opštine Novi Beograd  Knjiga izvoda 2011

Fotografije sa 1CSCS-2011