Kontakt

DRUŠTVO ZA KERAMIČKE MATERIJALE SRBIJE

KNEZA VIŠESLAVA 1, 11030 BEOGRAD, Pfah: 33,

tel: 011 35 55 258, fax: 011 30 55 289

PIB: 106263141

Matični  broj: 17751298

Šifra delatnosti:  9412

e-mail: mato@vinca.rs, hadzi-tonic@tmf.bg.ac.rs